Lietuvių kalba

Mes esame nepriklausoma Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra (Agentūra), sudaranti galimybę savo 29 šalims narėms praktiškai bendradarbiauti specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros srityje. Mūsų siekis – tobulinti švietimo politiką ir neįgalių bei turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo(si) kokybę.

Agentūros interneto svetainėje visa informacija pateikiama anglų kalba. Tačiau svarbiausi dokumentai yra išversti į visas oficialiąsias Agentūros kalbas.

Čia rasite leidinius lietuvių kalba