Netherlands - Het kind is het vertrekpunt

Overal in Europa zoeken overheden en scholen naar de beste manier om kinderen goed en passend onderwijs te bieden. Het kind is daarbij het vertrekpunt. Via het platform van de European Agency for Development in Special Needs and Inclusive Education werken deelnemende landen samen om onderwijs aan kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte beleidsmatig goed aan te pakken. Die kennis is ook voor scholen en onderzoekers interessant, stellen SLO coördinator Berthold van Leeuwen en OCW-vertegenwoordiger Marjan Zandbergen. Lees het artikel voor meer informatie.

Share this page: