Research Abstracts

Čedavičienė, D., Ona Daukšienė, D., Indrašienė, V., Januškevičienė, R., Kunigėlienė, A., Navickaitė, A., and Pupeikis, V. (2012) Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme organizavimo metodika. I-II dalis [Methodology of organization of innovative teaching methods and ICT implementation in primary education. Part 1 and 2] http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/biblioteka1.php PDF (136kb)

Girdzijauskienė, R., Gudynas, P., Jakavonytė, D., Jevsikova, T. (2007, 2010) Inovatyvių mokymo (si) metodų ir IKT taikymas. Metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams ir specialiesiams pedagogams. I knyga.[Innovative teaching methods and ICT application. Methodological tool for primary school teachers and special education teachers. (Book 1)]. PDF (114kb)

Dudzinskienė, R., Kalesnikienė, D., Paurienė, L., and Žilinskienė, I. (2010) Inovatyvių mokymo (si) metodų ir IKT taikymas. Metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams ir specialiesiams pedagogams. II knyga [Innovative teaching methods and ICT application. Methodological tool for primary school teachers and special education teachers, 2nd part] http://www.inovacijos_upc.smm.lt/uploads/1%20knyga.pdf PDF (92kb)

Raugalas, J.,  Motiejūnienė, E., Vingelienė, S., Geleževičiūtė, L., Vitalienė, G., Bigelienė, D., Dzikavičiūtė. J., Barčienė, P. S., and Petrulionienė, V (2009) Mokslininkų pėdomis, 6 klasei gamtos mokslų vadovėlis. 1 knyga, 2 knyga.  [Following in the footsteps of scientists, science textbook for 6th grade. (Book 1 and Book 2)] PDF (113kb)

Innovative Example of Practice 

Improvement of primary and special education teachers’ competences of using ICT and innovative methods of teaching and learning PDF (116kb)

 

information and communication technology

Share this page: