Euroopa Eriõppe ja Kaasava Hariduse Agentuur (agentuur) on iseseisev organisatsioon, mis toimib oma 31 liikmesriigi koostööplatvormina eriõppe ja kaasava hariduse valdkonnas. Agentuuri eesmärk on edendada hariduspoliitikat ja praktikat puuetega ja hariduslike erivajadustega õppijate huvides.

Kogu teave agentuuri veebisaidil on inglise keelne. Peamised dokumendid on siiski tõlgitud kõigisse ametlikesse agentuuri keeltesse.

Share this page: