Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania (ďalej len „Agentúra“) je nezávislá organizácia, ktorá pôsobí ako platforma pre spoluprácu svojich 31 členských krajín v oblasti špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania. Naším cieľom je zlepšiť politiku a prax v oblasti vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím a špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Všetky informácie na internetovej stránke agentúry sú uvedené v angličtine. Kľúčové dokumenty však boli preložené do všetkých úradných jazykov agentúry.

Share this page: