Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání (Agentura) je nezávislá organizace, která působí jako platforma pro spolupráci svých 31 členských států v oblasti speciálního a inkluzivního vzdělávání. Cílem naší činnosti je zlepšovat politiku a praxi vzdělávání žáků s postižením a se speciálními vzdělávacími potřebami.

Všechny informace na stránkách Agentury jsou uváděny v angličtině. Klíčové dokumenty však byly přeloženy do všech oficiálních jazyků Agentury.

Share this page: