European Agency for Special Needs and Inclusive Education (European Agency) är en oberoende organisation och fungerar som en plattform för de 31 medlemsländernas samarbete inom området specialpedagogik och inkluderande undervisning. Vårt mål är att förbättra utbildningspolitiken och undervisningen för elever med funktionsnedsättning och elever i behov av särskilt stöd.

All information på European Agencys webbplats är på engelska. Viktiga dokument har dock översatts till European Agencys officiella språk.

Share this page: